Түүхий эдийн үнэ нэмэгдэж байгаа тул бодит цагийн үнийн санал авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.

Нөхцөл ба нөхцөл

Monopacking-д тавтай морил!

Эдгээр нөхцлүүд нь https://monopacking.com/ хаягаар байрлах Monopacking-ийн вэб сайтыг ашиглах дүрэм, журмыг тусгасан болно.

Энэ вэб сайтад хандсанаар бид таныг эдгээр нөхцөл, болзлыг зөвшөөрч байна гэж үзэж байна. Хэрэв та энэ хуудсанд заасан бүх болзлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол Monopacking-г үргэлжлүүлэн бүү ашигла.

Cookies:

Вэбсайт нь таны онлайн хэрэглээг хувийн болгоход туслах зорилгоор күүки ашигладаг. Monopacking-д хандсанаар та шаардлагатай күүки ашиглахыг зөвшөөрсөн болно.

Күүки нь вэб хуудасны серверээр таны хатуу дискэн дээр байрлуулсан текст файл юм. Күүки нь програм ажиллуулах эсвэл таны компьютерт вирус дамжуулахад ашиглах боломжгүй. Күүки нь танд онцгой байдлаар хуваарилагдсан бөгөөд зөвхөн танд күүкийг олгосон домэйн дэх вэб сервер унших боломжтой.

Бид вэбсайтаа ажиллуулахын тулд статистик эсвэл маркетингийн зорилгоор мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, хянах зорилгоор күүки ашиглаж болно. Та нэмэлт күүкиг хүлээн авах эсвэл татгалзах боломжтой. Манай вэбсайтыг ажиллуулахад шаардлагатай зарим күүки байдаг. Эдгээр күүки нь үргэлж ажилладаг тул таны зөвшөөрөл шаарддаггүй. Шаардлагатай жигнэмэгийг хүлээн авснаар та гуравдагч этгээдийн күүкиг хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд хэрэв та манай вэбсайтад ийм үйлчилгээг ашигладаг бол гуравдагч этгээдийн үйлчилгээнд ашиглах боломжтой, тухайлбал, гуравдагч этгээдийн өгсөн видео дэлгэцийн цонх, нэгдсэн манай вэбсайтад.

Лиценз:

Өөрөөр заагаагүй бол Monopacking Biotechnology Co.,LTD болон/эсвэл түүний лиценз эзэмшигчид Monopacking дээрх бүх материалын оюуны өмчийн эрхийг эзэмшдэг. Оюуны өмчийн бүх эрх хадгалагдана. Та эдгээр нөхцөл, болзолд заасан хязгаарлалтын дагуу өөрийн хувийн хэрэгцээнд зориулан Monopacking-ээс үүнд хандах боломжтой.

Та дараах зүйлсийг хийх ёсгүй:

 • Monopacking-ээс материалыг хуулах эсвэл дахин нийтлэх
 • Monopacking-ийн материалыг худалдах, түрээслэх, эсвэл тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Монопакингаас материалыг хуулбарлах, хуулбарлах, хуулбарлах
 • Monopacking-ийн агуулгыг дахин түгээх

Энэхүү Гэрээ нь энэ огноо дээрээс эхэлнэ.

Энэ вэб сайтын зарим хэсэг нь хэрэглэгчдэд вэб сайтын тодорхой хэсэгт санал, мэдээлэл нийтлэх, солилцох боломжийг олгодог. Monopacking Biotechnology Co.,LTD нь вэб сайтад тавигдахаасаа өмнө сэтгэгдлийг шүүх, засварлах, нийтлэх, хянахгүй. Сэтгэгдэл нь Monopacking Biotechnology Co.,LTD, түүний агентууд болон/эсвэл салбаруудын үзэл бодол, санаа бодлыг тусгаагүй болно. Сэтгэгдэл нь өөрийн үзэл бодол, үзэл бодлыг нийтэлсэн хүний ​​үзэл бодол, санаа бодлыг илэрхийлдэг. Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр Monopacking Biotechnology Co.,LTD нь аливаа тайлбарыг ашиглах,/эсвэл нийтэлсэн болон/эсвэл гадаад төрх байдлын улмаас учирсан болон/эсвэл учирсан аливаа хариуцлага, хохирол, зардлыг хариуцахгүй. Энэ вэб сайт дээрх сэтгэгдлээс.

Monopacking Biotechnology Co.,LTD нь бүх Сэтгэгдэлд хяналт тавьж, зохисгүй, доромжилсон эсвэл эдгээр нөхцөл, болзлыг зөрчсөн гэж үзэж болох аливаа сэтгэгдлийг устгах эрхтэй.

Та үүнийг баталж, төлөөлөх ёстой:

 • Та манай вэбсайт дээр сэтгэгдэл бичих эрхтэй бөгөөд шаардлагатай бүх лиценз, зөвшөөрлийг авах эрхтэй;
 • Сэтгэгдэл нь оюуны өмчийн аливаа эрхийг зөрчөөгүй бөгөөд үүнд зохиогчийн эрх, патент, гуравдагч этгээдийн барааны тэмдгийг хязгаарлалтгүйгээр оруулаагүй болно;
 • Сэтгэгдэлд нэр төрд халдсан, гүтгэсэн, доромжилсон, ёс суртахуунгүй болон бусад хууль бус материал агуулаагүй бөгөөд энэ нь хувийн нууцад халдсан хэрэг юм.
 • Тайлбарууд нь бизнес, заншил, арилжааны үйл ажиллагаа эсвэл хууль бус үйл ажиллагаа явуулахыг шаардах, ашиглахад ашиглагдахгүй.

Та үүгээр Monopacking Biotechnology Co.,LTD-д ашиглах, олшруулах, засварлах, бусдад өөрийн сэтгэгдлээ ямар ч хэлбэр, хэлбэр, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр ашиглах, хуулбарлах, засварлах зөвшөөрөл олгох онцгой бус лиценз олгож байна.

Манай контент руу гипер холбоос хийх:

Дараахь байгууллагууд нь манай Вэбсайтанд урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр холбогдож болно:

 • Засгийн газрын агентлагууд;
 • Хайлтын системүүд;
 • Мэдээний байгууллагууд;
 • Онлайн домэйны дистрибютор нь бусад вэбсайтуудын вэбсайт руу хандахтай адил манай Вэбсайт руу холбогдож болно; болон
 • Манай вэб сайт руу холбодоггүй ашгийн бус байгууллага, буяны худалдааны төв, буяны хандивын бүлгүүдийг уриалахаас бусад системийн хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдсэн бизнесүүд.

Эдгээр байгууллага нь манай нүүр хуудас, хэвлэл эсвэл бусад вэбсайтын мэдээлэлтэй холбогдож болно: (a) ямар нэгэн байдлаар хууран мэхлэхгүй; (б) холбогч тал болон түүний бүтээгдэхүүн ба/буюу үйлчилгээг ивээн тэтгэх, батлах, зөвшөөрч байна гэж худал илэрхийлээгүй; ба (в) холбогч талын сайтын контекст багтах.

Бид дараах төрлийн байгууллагын бусад холболтын хүсэлтийг авч үзэж, зөвшөөрч болно:

 • хэрэглэгчийн болон / эсвэл бизнесийн мэдээллийн эх сурвалжийг түгээдэг;
 • dot.com олон нийтийн сайтууд;
 • холбоод болон буяны байгууллагыг төлөөлөх бусад бүлгүүд;
 • онлайн лавлах дистрибьютор;
 • интернет портал;
 • нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүй, зөвлөх компаниуд; болон
 • боловсролын байгууллага, худалдааны нийгэмлэг.

Хэрэв бид: (a) холбоос нь биднийг өөрсдөдөө болон итгэмжлэгдсэн бизнесүүдэд таагүй харагдуулахгүй байх; (б) байгууллага нь манайд ямар ч сөрөг бүртгэлгүй; (в) гипер холбоосын харагдах байдал нь Monopacking Biotechnology Co.,LTD байхгүй байгааг нөхөж өгдөг; ба (г) холбоос нь ерөнхий мэдээллийн хүрээнд байна.

Эдгээр байгууллагууд манай нүүр хуудсанд дараах холбоосыг оруулж болно: (a) ямар нэгэн байдлаар хуурмаг биш; (б) холбогч тал болон түүний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ивээн тэтгэж, дэмжсэн, зөвшөөрч байна гэж худал илэрхийлээгүй; ба (в) холбогч талын сайтын контекст багтах.

Хэрэв та дээрх 2-р зүйлд дурдсан байгууллагуудын нэг бөгөөд манай вэб сайт руу холбогдохыг сонирхож байгаа бол Monopacking Biotechnology Co.,LTD-д цахим шуудан илгээх ёстой. Өөрийн нэр, байгууллагын нэр, холбоо барих мэдээлэл, мөн сайтынхаа URL хаяг, манай вэб сайт руу холбогдохыг хүсэж буй URL-уудын жагсаалт, мөн манай сайтад хандахыг хүсэж буй URL-уудын жагсаалтыг оруулна уу. холбоос. Хариу өгөх хүртэл 2-3 долоо хоног хүлээнэ үү.

Батлагдсан байгууллагууд манай Вэбсайт руу дараах байдлаар хандаж болно:

 • Манай компанийн нэрийг ашиглан; эсвэл
 • Нөөц нөөцийн байршуулагчтай холбоотойгоор ашиглах; эсвэл
 • Манай вэбсайттай холбоотой бусад тайлбарыг ашиглах нь холбогч талын сайт дээрх агуулгын контекст болон форматын хүрээнд утга учиртай болно.

Барааны тэмдгийн лицензийн гэрээ байхгүй тохиолдолд Monopacking-ийн лого болон бусад урлагийн бүтээлийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.

Агуулгын хариуцлага:

Бид таны вэб сайтад гарсан аливаа контентод хариуцлага хүлээхгүй. Та өөрийн вэбсайт дээр тавигдсан бүх нэхэмжлэлийн эсрэг биднийг хамгаалж, хамгаалахыг зөвшөөрч байна. Гүтгэлэг, садар самуун, гэмт хэрэг гэж тайлбарлаж болох эсвэл гуравдагч этгээдийн эрхийг зөрчиж, зөрчиж, зөрчих, зөрчихийг дэмжсэн ямар ч линк(үүд) ямар ч вэб сайт дээр гарч ирэх ёсгүй.

Эрхийг хадгалах:

Бид танаас манай вэбсайтын бүх холбоос эсвэл тодорхой холбоосыг устгахыг шаардах эрхтэй. Та хүсэлтийн дагуу манай вэбсайтын бүх холбоосыг нэн даруй устгахыг зөвшөөрч байна. Мөн бид эдгээр нөхцөл, түүнийг холбох бодлогыг хүссэн үедээ өөрчлөх эрхтэй. Манай вэб сайт руу тасралтгүй холбогдсоноор та эдгээр холбоосын нөхцөл, болзлыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна.

Манай вэбсайтаас холбоосыг устгах:

Хэрэв та манай вэбсайтаас ямар нэгэн шалтгаанаар доромжилсон холбоосыг олж харвал бидэнтэй хүссэн үедээ холбогдож, мэдэгдэх боломжтой. Бид холбоосыг устгах хүсэлтийг авч үзэх болно, гэхдээ бид танд шууд хариу өгөх үүрэг хүлээхгүй.

Бид энэ вэбсайт дээрх мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг баталгаажуулахгүй. Бид түүний бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөвийг баталгаажуулахгүй, мөн вэбсайтыг ашиглах боломжтой хэвээр үлдээх эсвэл вэбсайт дээрх материалыг шинэчилж байх баталгаа өгөхгүй.

Disclaimer:

Холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр бид манай вэбсайт болон энэ вэб сайтыг ашиглахтай холбоотой бүх мэдэгдэл, баталгаа, нөхцөлийг оруулахгүй. Энэ мэдэгдэлд юу ч болохгүй:

 • Үхэл эсвэл хувийн гэмтэлийн төлөө бидний хүлээх хариуцлагыг хязгаарлах буюу хасах;
 • залилан буюу хуурмаг гуйцэтгэлийн төлөө бид эсвэл таны хариуцлагыг хязгаарлах буюу хасах;
 • Холбогдох хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй аливаа арга замаар бид эсвэл таны өр төлбөрийг хязгаарлах; эсвэл
 • холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хасагдахгүй байж болох бидний эсвэл аливаа өрийг хасахгүй байх.

Энэ хэсэг болон энэхүү татгалзлын бусад хэсэгт заасан хариуцлагын хязгаарлалт, хориглолтууд нь: (a) өмнөх догол мөрөнд хамаарна; ба (б) гэрээнээс үүдэн гарах, гэм хор учруулах, хуулиар хүлээсэн үүргээ зөрчсөний улмаас үүсэх үүрэг хариуцлага зэрэг хариуцлагаас татгалзах мэдэгдлийн дагуу үүсэх бүх хариуцлагыг зохицуулах.

Вэбсайт болон вэбсайт дахь мэдээлэл, үйлчилгээг үнэ төлбөргүйгээр олгодог бол бид аливаа аливаа хохирол, эвдрэлийг хариуцахгүй болно.

Манай хамгийн туршлагатай зөвлөхүүдээс шууд үнийн санал аваарай.